Google cung cấp tương đối các tài liệu đào tạo về G Suite cho người dùng và quản trị viên. Bạn hoàn toàn có thể tự nghiên cứu và tìm hiểu cách sử dụng các ứng dụng của G Suite. Tuy nhiên, điều đó chỉ phù hợp với cá nhân và một vài doanh nghiệp có số lượng người dùng hạn chế.

Để giúp bạn tối đa hóa chi phí đầu tư cho G Suite, LVtech hiện đang cung cấp dịch vụ đào tạo Google Apps chuyên nghiệp. Đội ngũ chuyên gia đào tạo của LVtech đã được trải qua các khóa huấn luyện chuyên sâu và đạt các chứng chỉ theo tiêu chuẩn của Google. LVtech hiện là doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và có khả năng cung cấp dịch vụ đào tạo G Suite sau: 

·         Đào tạo tại doanh nghiệp (in-house training)

·         Đào tạo thông qua web (web-based seminars)

·         Các chương trình cho người mới sử dụng Google Apps (Getting started guides and tips)

·         Tổ chức xây dựng web đào tạo nội bộ (Customised help sites)

·         Đào tạo quản trị viên (Administrator training)

Ngoài ra, LVtech cùng với Google triển khai cung cấp thêm dịch vụ đào tạo G Suite:

·         Dành cho người dùng và quản trị viên Google Apps qua hệ thống eLearning (chưa có tiếng Việt).

·         Tổ chức thi cho người đào tạo G Suite(train the trainer) thông qua hệ thống thi do Google chỉ định (chưa có chương trình tiếng Việt). Google sẽ cấp các chứng chỉ sau mỗi đợt đào tạo.

Follow us

https://www.facebook.com/googleappsvietnam https://plus.google.com/117383891663912317532 http://vn.linkedin.com/in/lvtechvietnam
 admin@lvtech.com.vn
 0908 004 497
 0123 9588 324