LVtech sẽ hướng dẫn bạn các công cụ hỗ trợ của Google ngay khi bạn trở thành khách hàng chính thức của LVtech. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng thành thạo 3 loại công cụ hỗ trợ từ Google bằng tiếng Anh theo chế độ 24 x 7 x 365,25 gồm:

·         Điện thoại đến G Suite call center

·         Email trực tiếp đến Google Help center

·         Thông qua hệ thống support open case

Bên cạnh đó, hàng tháng LVtech sẽ gửi bản tin định kỳ (Newsletter) song ngữ (Anh – Việt) cập nhật những thông tin mới nhất từ Google đến cho khách hàng nhằm giúp khách hàng ứng dụng Google Apps một cách hiệu quả nhất.

Ngoài ra, tùy theo yêu cầu của khách hàng, LVtech cung cấp dịch vụ quản trị và hỗ trợ sử dụng cũng như các báo cáo định kỳ hàng tháng trong quá trình sử dụng G Suite bằng ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh theo chế độ 24/24 với một mức phí phù hợp cho khách hàng. LVtech cam kết giải quyết kịp thời tất cả sự cố liên quan đến G Suite. Thời gian giải quyết các sự cố thông thường tối đa trong 2 giờ đối với ngày làm việc bình thường.
Follow us

https://www.facebook.com/googleappsvietnam https://plus.google.com/117383891663912317532 http://vn.linkedin.com/in/lvtechvietnam
 admin@lvtech.com.vn
 0908 004 497
 0123 9588 324